Novosti Radionice

Održana javna tribina o održivom gospodarenju otpadom Zeleni val

No Comments

U srijedu 12.02.2020. u Mini art dvorani Doma sportova U Pločama, održana je javna tribina o održivom gospodarenju otpadom „Zeleni val“ prema programu:

9:30-9:35  UVODNA RIJEČ

9:35- 9:50 PREZENTACIJA: Trenutna situacija s otpadom u Pločama i Gradcu i planirani način gospodarenja otpadom- uspostava prikupljanja otpada „od vrata do vrata“, nova Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, naplata otpada po količini- što to znači za korisnike?

Goran Štrbić, direktor Komunalnog održavanja

9:50-10:05 PREZENTACIJA: „Odgovorno odlaganje otpada – osobni doprinos uspostavi kružne ekonomije“, razlozi prelaska na kružnu ekonomiju i uloga gospodarenja otpadom u prelasku na kružnu ekonomiju, prednosti odvajanja otpada, sagledavanje globalnog problema zagađenja otpadom (utjecaj na okoliš i ekonomiju) i važnosti osobnog doprinosa mitigaciji tog problema, promjena stavova prema otpadu i promjena ekonomske paradigme u skladu s hijerarhijom održivog  gospodarenja otpadom.

-Nives Rogoznica, edukatorica u području gospodarenja otpadom, „Eko-Zadar“:

10:05-10:20 PREZENTACIJA:  Praktični načini razdvajanja otpada, problem jednokratne plastike, ponovna upotreba predmeta – primjeri dobre prakse, sprječavanje nastanka otpada i  Zero waste pokret – primjeri dobre prakse

-Atana Grbić-Martinović, edukatorica u području gospodarenja otpadom, „Eko-Zadar“

10:20-10:35 PREZENTACIJA:  Kućno kompostiranje: načini kućnog kompostiranja i praktični savjeti za kompostiranje u kući/stranu (u posudi) i u vrtu (na otvorenom)

-Cvijeta Biščević, permakulturna dizajnerica, edukatorica u području kompostiranja

10:35-10:45 -PREDSTAVLJANJE PROJEKTA „PROVEDBA KOMUNIKACIJSKE KAMPANJE o održivom gospodarenju otpadom ZELENI VAL“

-IZLOŽBA PREDMETA PONOVNE UPORABE, Udruga „Eko Zadar“, lutkarica Božena Delaš

10:45-11:00 Rasprava i pitanja sudionika/ca: moderatorica Nives Rogoznica, „Eko-Zadar“

Na tribini je sudjelovalo 40 sudionika i ovim putem se zahvaljujemo svima koji su došli. Tribina se održala u sklopu projekta „Provedba komunikacijske kampanje o održivom gospodarenju otpadom Zeleni val“ koji sufinancira EU iz Kohezijskog fonda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *