Novosti

No Comments

Komunalno održavanje d.o.o. organizira sustav odvojenog prikupljanja otpada na području pružanja javne usluge – Gradu Pločama i Općini Gradac.

Budući da se planirani sustav temelji na prikupljanju otpada iz spremnika (kanti) koji se nalaze na adresi korisnika, potrebno je nabaviti specijalna komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada (kamioni za odvoz otpada).

28.10.2020. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kojim se nositelju projekta Komunalnom održavanju d.o.o. dodjeljuje 1.374.727,62 kuna, što je najviši mogući iznos sufinanciranja (75 %), za provedbu projekta “Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada u Pločama i Gradcu”. Ukupna vrijednost projekta je 1.879.000,00 kuna.

Projekt sufinancira EU iz Kohezijskog fonda.

Provedbom ovog projekta će se nabaviti potrebna komunalna vozila pa će se omogućiti sustav odvojenog prikupljanja otpada na cijelom području pružanja javne usluge, a time će se smanjiti količina odloženog otpada na odlagalištu Lovornik. Projektom su planirane i edukativne aktivnosti.

Više o projektu i koja komunalna vozila se nabavljaju saznajte u infografikama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *