Web buvljak

Matea Pirjevac

No Comments

Poklanjam obuću.
Muske tenisice Nike, 42,5
Zenske adidas zute tenisice, br. 39
Crne cipele na punu petu, br. 39
Cizme Firetrap, br. 40, nosene dva puta
Bež cipele Rock and rags, nove skroz, br. 41

Javite se na 0919417575

Email: matea.pirjevac@gmail.com

Web buvljak

Matea Pirjevac

No Comments

Poklanjam obuću.
Muske tenisice Nike, 42,5
Zenske adidas zute tenisice, br. 39
Crne cipele na punu petu, br. 39
Cizme Firetrap, br. 40, nosene dva puta
Bež cipele Rock and rags, nove skroz, br. 41

Javite se na 0919417575

Email: matea.pirjevac@gmail.com

Web buvljak

Matea Pirjevav

No Comments

Poklanjam obucu…
Muske tenisice Nike, 42,5
Zenske adidas zute tenisice, br. 39
Crne cipele na punu petu, br. 39
Cizme Firetrap, br. 40, nosene dva puta
Bež cipele Rock and rags, nove skroz, br. 41

Javite se na 0919417575

Email: matea.pirjevac@gmail.com

Web buvljak

Matea Pirjevac

No Comments

Poklanjam obuću.
Muske tenisice Nike, 42,5
Zenske adidas zute tenisice, br. 39
Crne cipele na punu petu, br. 39
Cizme Firetrap, br. 40, nosene dva puta
Bež cipele Rock and rags, nove skroz, br. 41

Javite se na 0919417575

Email: matea.pirjevac@gmail.com

Web buvljak

Matea Pirjevac

No Comments

Poklanjam obuću.
Muske tenisice Nike, 42,5
Zenske adidas zute tenisice, br. 39
Crne cipele na punu petu, br. 39
Cizme Firetrap, br. 40, nosene dva puta
Bež cipele Rock and rags, nove skroz, br. 41

Javite se na 0919417575

Email: matea.pirjevac@gmail.com

Novosti Radionice

U vrtićima Ploča i Gradca održane lutkarske predstave o održivom gospodarenju otpadom

No Comments

U sklopu projekta „Zeleni val“ u vrtićima se održala lutkarska predstava o održivom gospodarenju otpadom. Lutkarica Božena Delaš izvela je predstavu „Ponoć u parku 52“, a bitno je naglasiti da su cijela scenografija i sve lutke izrađene od otpadnog kartona. Nakon izvedbe predstave djeca su kroz ples i pjesmu naučila kako pravilno odvajati otpad a nakon toga su izrađivali i nosili kostime od papira i kartona. Predstava je održana i u Narodnoj knjižnici Ploče.

Cilj aktivnosti je da se djeci pokažu kreativni načini kako mogu iskoristiti otpadni papir.

Novosti Radionice

Održana javna tribina o održivom gospodarenju otpadom Zeleni val

No Comments

U srijedu 12.02.2020. u Mini art dvorani Doma sportova U Pločama, održana je javna tribina o održivom gospodarenju otpadom „Zeleni val“ prema programu:

9:30-9:35  UVODNA RIJEČ

9:35- 9:50 PREZENTACIJA: Trenutna situacija s otpadom u Pločama i Gradcu i planirani način gospodarenja otpadom- uspostava prikupljanja otpada „od vrata do vrata“, nova Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom, naplata otpada po količini- što to znači za korisnike?

Goran Štrbić, direktor Komunalnog održavanja

9:50-10:05 PREZENTACIJA: „Odgovorno odlaganje otpada – osobni doprinos uspostavi kružne ekonomije“, razlozi prelaska na kružnu ekonomiju i uloga gospodarenja otpadom u prelasku na kružnu ekonomiju, prednosti odvajanja otpada, sagledavanje globalnog problema zagađenja otpadom (utjecaj na okoliš i ekonomiju) i važnosti osobnog doprinosa mitigaciji tog problema, promjena stavova prema otpadu i promjena ekonomske paradigme u skladu s hijerarhijom održivog  gospodarenja otpadom.

-Nives Rogoznica, edukatorica u području gospodarenja otpadom, „Eko-Zadar“:

10:05-10:20 PREZENTACIJA:  Praktični načini razdvajanja otpada, problem jednokratne plastike, ponovna upotreba predmeta – primjeri dobre prakse, sprječavanje nastanka otpada i  Zero waste pokret – primjeri dobre prakse

-Atana Grbić-Martinović, edukatorica u području gospodarenja otpadom, „Eko-Zadar“

10:20-10:35 PREZENTACIJA:  Kućno kompostiranje: načini kućnog kompostiranja i praktični savjeti za kompostiranje u kući/stranu (u posudi) i u vrtu (na otvorenom)

-Cvijeta Biščević, permakulturna dizajnerica, edukatorica u području kompostiranja

10:35-10:45 -PREDSTAVLJANJE PROJEKTA „PROVEDBA KOMUNIKACIJSKE KAMPANJE o održivom gospodarenju otpadom ZELENI VAL“

-IZLOŽBA PREDMETA PONOVNE UPORABE, Udruga „Eko Zadar“, lutkarica Božena Delaš

10:45-11:00 Rasprava i pitanja sudionika/ca: moderatorica Nives Rogoznica, „Eko-Zadar“

Na tribini je sudjelovalo 40 sudionika i ovim putem se zahvaljujemo svima koji su došli. Tribina se održala u sklopu projekta „Provedba komunikacijske kampanje o održivom gospodarenju otpadom Zeleni val“ koji sufinancira EU iz Kohezijskog fonda.

Novosti Radionice

Održane radionice o održivom gospodarenju otpadom za djecu u školi i radionica u Udruzi Radost

No Comments

U periodu od 04. do 08. studenog u OŠ Vladimira Nazora u Pločama održane su radionice o održivom gospodarenju otpadom za djecu od 1. do 4. razreda. Radionice se sastoje od predavanja i praktičnog dijela u kojem djeca oslikavaju platnene vrećice. Na radionicama su se obrađivale teme održivog razvoja, sprječavanja nastanka otpada, ponovne uporabe, pravilnog odvajanja otpada i recikliranja, a održala se i igra o pravilnom odvajanju otpada. Djeci su podijeljeni i edukativni vodiči o pravilnom gospodarenju otpadom koje možete preuzeti ovdje.

Kako je bilo na radionicama pogledajte u fotogaleriji.

05.11. je održana radionica u Udruzi Radost, a radionica je prilagođena osobama s intelektualnim poteškoćama. Na radionici su sudjelovali članovi, zaposlenici i korisnici Udruge Radost kao i članovi Vršnjačke sekcije Srednje škole fra Andrije Kačića Miošića pod vodstvom pedagogice Marije Kalabe.

Tijekom radionice se snažno istaknula poruka o važnosti sprječavanja nastanka otpada, recikliranja, održivoj upotrebi materijala, kućnom kompostiranju, pravilnom odvajanju otpada kućanstvima te modelu kružnog gospodarstva. Udruga Radost dobila je 80 edukativnih slikovnica za svoje korisnike koje možete preuzeti ovdje.

Zahvaljujemo se svim suradnicima na ovim aktivnostima: Osnovnoj školi Vladimira Nazora, Udruzi Radost I Srednjoj školi fra Andrije Kačića Miošića.

Projekt „Provedba komunikacijske kampanje o održivom gospodarenju otpadom Zeleni val“ sufinancira EU iz Kohezijskog fonda u iznosu od 85 % prihvatljivih troškova. Ukupna vrijednost projekta iznosi 587.600,66 HRK. Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Grada Ploča.

Novosti Radionice

Održane radionice o kompostiranju i radionice za djecu u vrtićima

No Comments

Prošli tjedan na području Grada Ploča i Općine Gradac, u sklopu projekta „Provedba komunikacijske kampanje o održivom gospodarenju otpadom Zeleni val“, održane su radionice o održivom gospodarenju otpadom.
U jutarnjim satima, edukatorice iz udruge Eko-Zadar, održale su 2. ciklus radionica s djecom vrtićke dobi. Radionice se sastoje od edukativnog predavanja i praktičnog dijela u kojem djeca oslikavaju platnenu vrećicu koju su dobili u sklopu projekta te se igraju s igračkama koje su napravljene od otpada. Djeci su podijeljene i edukativne bojanke koje su izrađene u sklopu projekta. Djeci u dječjem vrtiću „Gradac“ bojanke je podijelio načelnik općine Matko Burić. Bojanku možete preuzeti ovdje.

Cilj ovih aktivnosti je da se najmlađim članovima naše zajednice od početka usade vrijednosti pravilnog postupanja s otpadom.

 

 

U popodnevnim satima, u mjestima Grada Ploča i Općine Gradac održane su radionice o kompostiranju. Radionice su bile otvorena za sve one koji su htjeli naučiti kako pravilno kompostirati biootpad. Prisutni na radionici koji su bili zainteresirani, dobit će besplatni drveni komposter, koji osigurava Komunalno održavanje doo. Cilj ove aktivnosti je da se poveća broj kućanstava koje kompostiraju biootpad. Kompostiranje biootpada svakom kućanstvu pruža mnoge prednosti- od rješavanja širenja neugodnih mirisa iz kante, jer kompost ne smrdi, do dobivanja korisnog gnojiva, a možda najveća prednost je smanjenje otpada koji nastaje u kućanstvu za trećinu. Kompostiranjem smanjujemo i količinu biootpada koja se odlaže, a na odlagalištu uzrokuje velike probleme- proizvodnju stakleničkih i zapaljivih plinova. Radionica se sastojala od predavanja i praktičnog dijela u kojem su sudionici sudjelovali u izrade kompostne hrpe te naučili koje sastojke možemo stavljati u kompost.

 

 

Zahvaljujemo se svim suradnicima na ovim aktivnostima: Općini Gradac, Dječjim vrtićima Ploče i Gradac, Srednjoj školi fra Andrije Kačića Miošića Ploče, Komunalnom održavanju Ploče, Ekološkoj udruzi Pijavica i UOTV-u Rogotin, te mjesnim odborima Baćine, Komina, Rogotina, Peračkog blata i Staševice.

Projekt „Provedba komunikacijske kampanje o održivom gospodarenju otpadom Zeleni val“ sufinancira EU iz Kohezijskog fonda u iznosu od 85 % prihvatljivih troškova. Ukupna vrijednost projekta iznosi 587.600,66 HRK. Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Grada Ploča.

Posts navigation