Kada će svako kućanstvo dobiti kante??

Nakon uspješne prijave na javni poziv, s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je potpisan Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, ukupne vrijednosti 1.479.903,34 kn, od čega će sufinanciranje Grada Ploča iznositi 15 %. Ukupno će se nabaviti 1400 spremnika za papir i karton, 1400 spremnika za plastiku i 620 spremnika za biootpad, različitih zapremnina (80, 120 i 240 L). Nabava dodatnih spremnika, uz postojeće spremnike, omogućit će svim stanovnicima grada Ploča odvajanje otpada na mjestu nastanka, čime će se povećati odvojeno prikupljeni i reciklirani otpad te smanjiti količina odloženog otpada.
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao nositelj projekta raspisuje javnu nabavu za sve JLS koje su iskazale interes za spremnike. Kada Fond provede nabavu i spremnici budu dostavljeni, prikupljanje otpada na kućnom pragu zaživjet će na svim područjima grada Ploča.

Što se događa s odvojeno prikupljenim otpadom?

Otpad se dodatno ručno sortira u skladištu „Plobest“, a zatim se predaje ovlaštenim sakupljačima. Plastični otpad se balira i skladišti. Staklo se skladišti u jumbo vrećama. Potrebno je skupiti dovoljne količine za isplativost transporta.

Imate pitanje?

Kontaktirajte nas