Odluka o financiranju za projektni prijedlog – Provedba komunikacijske kampanje o održivom gospodarenju otpadom “Zeleni val”