ZELENI OTOCI

Od 2016. na području grada Ploča postavljeno je 19 „eko otoka“, s po tri spremnika od 1100 l (1 za papir, 1 za staklo, 1 za plastiku i metal). Obično se ovaj otpad prikuplja jednom u 2 tjedna.

PILOT PROJEKTI

Svako kućanstvo dobilo je po 1 kantu za miješani komunalni otpad i 1 za reciklabilni otpad (papir, plastika, staklo, metal).