Recikliranje metala je proces ponovnog korištenja metalnih materijala, ponajviše alumija i čelika. Svi proizvodi sačinjeni od aluminija i čelika u velikom se udjelu dadu reciklirati, a recikliranjem istih sirovina štedimo do 95% energije potrebne za proizvodnju novih materijala. Metali imaju jako veliki postotak ponovne iskoristivosti, a ponajviše čelik – do 100%. u, trajnost, mogućnost oblikovanja i recikliranje.

Najvažnije za upamtiti za recikliranje metala je da Reciklirani aluminij zahtjeva svega 5% energije koja je potrebna za proivodnju novog, primarnog aluminija.