Sustav odvojenog prikupljanja otpada „od vrata do vrata“ na području Grada Ploča započet je već u ožujku 2017. godine. Navedeni pilot-projekt uvodi se na području prigradskog naselja Birina za individualna stanovanja, te na području Ulice kralja Petra Svačića za višestambene zgrade. Tim putem, uklonjeni su bili spremnici od 1100 l s javnih površina i građanima dodijeljena 2 spremnika: kanta za MKO (miješani komunalni otpad) i kanta za selektivno prikupljeni otpad (papir, plastika,staklo i metal). Ovim pilot-projektom ukupno je obuhvaćeno 70 kućanstava i 241 stanovnik na Birini, i 121 kućanstvo i 338 stanovnika u Ulici kralja Petra Svačića.

U kolovozu 2017. pilot projekt je uveden i u Ulicama bana Josipa Jelačića i Tina Ujevića u Kominu. Kućanstvima su podijeljene 2 vrste spremnika: kanta za miješani komunalni otpad i kanta za selektivno prikupljeni otpad. Projektom je obuhvaćeno 40 domaćinstava i ukupno 152 stanovnika.

U travnju 2019. godine, pilot projekt je uveden i na području Staševica, Spilice-Crpala-Gnječi. Kućanstvima su također podijeljene 2 vrste spremnika: kanta za miješani komunalni otpad i kanta za selektivno prikupljeni otpad, dok je projektom obuhvaćeno 217 domaćinstava.

Pilot projekti se provode i u mjestu Drvenik, gdje mještani također imaju 1 spremnik za MKO i 1 za selektivno odvojeni otpad, a obuhvaćeno je 144 domaćinstva.

Lokacije i ostale informacije o eko otocima i pilot projektima se mogu vidjeti na sljedećoj poveznici:

Grad Ploče

Općina Gradac

Osim što se selektivni otpad prikuplja putem pilot projekata „od vrata do vrata“, grad Ploče ima i 17 eko otoka, tj.spremika od 1100 l, gdje se također može selektivno odvajati otpad na papir, plastiku, staklo i metal.

Dosadašnji rezultati odvojenog sakupljanja otpada se mogu vidjeti na sljedećoj poveznici:

Rezultati.