plastika

Plastike, u usporedbi sa metalom i staklom, postavlja neke jedinstvene izazove i ograničenja za recikliranje. Prvi izazov je da njezini polimeri moraju biti gotovo istog sastava da bi se mogli miješati. Drugo ograničenje recikliranju je velika količina bojila, punila i drugih dodataka u plastici.

Naime svaka plastična ambalaža mora imati na sebi oznaku, odn. trokut sa strelicama i brojem u sredini koji nam govori o kojoj se plastici točno radi i koliko je ona opasna. Sveukupno ih je sedam:

  1. PET ili PETE – predstavljalju boce namijenjene jednokratnoj upotrebi. Postoji mogućnost da ispuštaju teški metal koji ometa djelovanje hormona. Takve boce mogu ispuštati i kancerogene spojeve.
  2. HDPE – nazivaju je „dobra plastika“ iz tog razloga što ne ispušta gotovo nikakve kemikalije, tim putem je najsigurnija za uporabu.
  3. PVC – ova plastika ispušta dvije otrovne kemikalije, a obje ometaju djelovanje hormona u ljudskom tijelu. Usprkos tome, to je još uvijek često upotrijebljavana plastika.
  4. LPDE – plastika, koja ne ispušta kemikalije u vodu. Kao npr. plastične vrećice za namirnice. Nedostatak joj je taj što, iako se može reciklirati, to se do sada u praksi slabo provodi.
  5. PP – plastika obično bijele boje, boce u koje se pakiraju sirupi, ili čašice za jogurt. U pravilu je čvrsta, lagana i otporna na toplinu, te zbog toga ima široku primjenu. Koristi se još i za proizvodnju cijevi, laboratorijskog posuđa itd. Nedostatak isti kao i kod LDPE plastike je taj da se danas reciklira samo oko 3% proizvedenog PP (podaci iz SAD).
  6. PS – plastika koja ispušta u vodu kancerogenu tvar stiren. Koristi se za proizvodnju kartona za jaja, CD i DVD kućišta, izolaciju, čašice za kavu za jednokratnu uporabu, ili u ambalaži brze hrane itd. Ona je jedna od najčešće korištenih plastičnih vrsta. Može se reciklirati, no u praksi se slabo provodi.
  7. Ostalo (BPA, polikarbonat, LEXAN…) – to je najlošija plastika za prehrambene proizvode jer izlučuje kemikaliju BPA. Istraživanja na laboratorijskim životinjama su pokazala da BPA može u organizmu djelovati poput ženskog spolnog hormona estrogena i poremetiti razvoj i djelovanje reprodukcijckog sustava. Ono što je najgore jest činjenica da se plastika ove kategorije upotrebljava za izradu bočica za dječiju hranu.

Prema navedenim vrstama plastike, kada god je moguće, preporučuje se izabrati plastiku  2, 4 i 5 umjesto 1, 3, 6 i 7.

Najbolja opcija je izbjegavati plastiku u potpunosti jer je recikliranje plastike još uvijek neisplativo i ne postoji tržište za plastični otpad u Hrvatskoj.