Sukladno odredbi čl. 36. st. 2. Zakona o održivom gospodarenju otpadom obveza Grada Ploča je uspostava sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu, te uspostava sustava evidentiranja lokacija odbačenog otpada.

Ukoliko primijetite nepropisno odbačen otpad u okolišu, molimo Vas da prijavite lokaciju putem navedenog obrasca i prijave lokacije na karti. Ukoliko Vam je poznat počinitelj i ako imate bilo kakve spoznaje ili dokaze da se radi o toj osobi, možete prijaviti i počinitelja. Obrazac prijave možete pronaći ovdje, a prijavu možete ispuniti i putem online obrasca.

PRIJAVA LOKACIJA NEPROPISNO ODBAČENOG OTPADA


Apeliramo na građane da ne bacaju otpad u okoliš. Svaki korisnik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada ima pravo na 1 besplatan odvoz glomaznog otpada godišnje u količini od 5 m3, a građani mogu dovesti besplatno otpad u reciklažno dvorište, o čemu više možete pročitati u izborniku reciklažno dvorište.