Male količine prikupljenog korisnog otpada se odvoze u privremeno iznajmljeno skladište  „Plobest“ gdje se ručno sortira i skladišti do preuzimanja od ovlaštenih sakupljača. Skladište je privremeno i koristi se do izgradnje sortirnice korisnog otpada u Pločama.

U 2018. smo odvojeno prikupili 209 t otpada (4 %), od čega je 124 t (2%) predano ovlaštenim sakupljačima na daljnju oporabu.

Kada ćemo svi odvajati na kućnom pragu?

Nakon uspješne prijave na javni poziv, s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je potpisan Ugovor o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, ukupne vrijednosti 1.479.903,34 kn, od čega će sufinanciranje Grada Ploča iznositi 15 %. Ukupno će se nabaviti 1400 spremnika za papir i karton, 1400 spremnika za plastiku i 620 spremnika za biootpad, različitih zapremnina (80, 120 i 240 L). Nabava dodatnih spremnika, uz postojeće spremnike, omogućit će svim stanovnicima grada Ploča odvajanje otpada na mjestu nastanka, čime će se povećati odvojeno prikupljeni i reciklirani otpad te smanjiti količina odloženog otpada.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kao nositelj projekta raspisuje javnu nabavu za sve JLS koje su iskazale interes za spremnike. Kada Fond provede nabavu i spremnici budu dostavljeni, prikupljanje otpada na kućnom pragu zaživjet će na svim područjima grada Ploča.

Osim opreme koja je potrebna na terenu, za odvajanje i sortiranje većih količina otpada potrebno je izgraditi sortirnicu otpada koja je planirana Planom gospodarenja otpada Grada Ploča (2017.-2022.).