GRAD PLOČE

Na području Grada Ploča organizirano se prikuplja miješani komunalni otpad (MKO), putem spremnika od 1100 L i 5 m3 postavljenih na javnim površinama. Dinamika odvoza miješanog komunalnog otpada je prikazana u tablici.

Spremnici za papir i katon, plastiku i metal i staklo se prazne po zapunjenosti.

OPĆINA GRADAC

U Zimskom periodu ( 1.listopada-30.svibnja):
Spremnici za miješani komunalni otpad na javnim površinama se prazne 3 puta tjedno: ponedjeljkom, srijedom i petkom
Zeleni otoci se prazne svako drugu srijedu.

U ljetnom periodu (1.lipnja-30.rujna):
Spremnici za miješani komunalni otpad na javnim površinama se prazne svaki dan u tjednu (pon-ned), čak i praznicima.
Zeleni otoci se prazne svaku srijedu.